Specializované stavební činnosti
..............................................................................................................
 
"        Komunikace a chodníky - výstavba a opravy
"        Opravy kanalizačních šachet,vpustí a poklopů
"        Pokládka asfaltových povrchů - živičné směsi
"        Opravy a pokládka přídlažby a obrubníků
"        Zálivky prasklin a spár komunikací za studena
"        Frézování a řezání asfaltu, betonu a panelů
"        Bourací práce,hutnění ploch,uložení sutí 
"        Dopravní značení a zabezpečení staveb

 
 
Firma byla založena v roce 1995.

Realizujeme  kompletní výstavbu, rekonstrukci a lokální opravy asfaltových komunikací, chodníků a zpevněných ploch.Součástí výstavby a oprav jsou zemní a výkopové práce,zhotovení konstrukcí podloží se zahutněním,pokládka obrubníků,silniční přídlažby a žulových kostek,finální pokládka živičných směsí a terénní úpravy.Samozřejmostí je vytýčení staveb a inženýrských sítí,realizace podle projektové dokumentace s použitím materiálů s certifikáty ,zátěžové zkoušky,skutečné zaměření a předání dokumentace pro kolaudaci.   
Dále se zabýváme kompletní opravou kanalizačních šachet a uličních vpustí, včetně výškové úpravy původních nebo nových kanalizačních poklopů a mříží. 
Frézujeme a řežeme asfalt a beton u lokálních oprav vozovek,provádíme bourací práce včetně uložení materiálu na skládku odpadů,betonovou a stavební suť ukládáme na vlastní meziskládku,materiál se drtí a zpětně používá na provizorní opravy. 
Pokládáme obalovanou živičnou směs do ploch, překopů a výtluků v komunikacích se zatřením spár za studena a přesypem drtí.
Používáme vlastní strojní vybavení,dopravní značení a zabezpečení staveb.
Jsme již přes 22 let na trhu a pořád je pro nás základem kvalita práce a spokojenost našich zákazníků.

Specializované stavební činnosti
 
PETR ČEJKA
www.petrcejka.cz
 
www.petrcejka.cz